Deklarata dhe Njoftime

Ashtu sikur ishte deklaruar, që fillim të këtij viti, LIBRA shkoi në zgjedhje më 11 & 12 shkurt.

Deklaratë

Komisioni i Garancive Statutore, në përfundim të procesit të votimit brenda LIBRA-s, për Kryetar dhe anëtarë të Bërthamës shpall rezultatet e votimit.

Sot dhe nesër zhvillohen zgjedhjet e brendshme në LIBRA. E gjithë anëtarësia LIBRA është ftuar të votojë për Bërthamën e saj me 30 anëtarë dhe për Kryetarin. Këto zgjedhje janë realizim i një demokracie të drejtëpërdrejtë në LIBRA.