Ilir Sinanaj

Le t’ia nisim me një fakt tronditës! Në vitin 2015 dëmi ekonomik në Republikën e Shqipërisë i përllogaritur nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) është rreth 940 milionë euro. Me dëm nënkupto: vjedhje, grabitje, abuzim. Të gjithë e dimë që KLSH auditon financat publike, e për rrjedhojë 940 milionë euro u janë marrë familjeve shqiptare. Po nga doli kjo shifër?