Deklarata dhe Njoftime

Sikurse shumë prej kanë marrë informacion nëpërmjet adresës së tyre elektronike, nëpërmjet website të LIBRA dhe faqes zyrtare të Lëvizjes tonë të përbashkët politike në facebook, LIBRA është duke organizuar zgjedhjet e para të brendshme për Kryetarin e LIBRA dhe për 30 anëtarët e Bërthamës se saj qendrore.

Organizimi, drejtimi i procesit të votimit dhe shpallja e rezultatit të votimeve për zgjedhjen e Kryetarit të Partisë dhe të Bërthamës në zgjedhjet e brendshme  të datës 11 Shkurt 2017 është objekt i veprimtarisë së Komisionit të Garancive. Zgjedhjet organizohen në respektim të parashikimeve Statutore dhe sipas kësaj Rregulloreje.

LIBRA ka hapur fushatën për zgjedhjet e brendshme.
 
Zgjedhjet do të zhvillohen me datat 11 dhe 12 Shkurt.

Vendim i Bërthamës

Në mbledhjen e saj të datës 24 Janar, Bërthama e LIBRAs vendosi: