Deklarata dhe Njoftime

MIRATOHET STATUTI DHE BERTHAMA LIBRA. Siç ishit njoftuar prej ditësh, sot u mbajt mbledhja e Forumit Libra në Tiranë. Anëtarët e Forumit votuan ndryshimet e propozuara te Statutit si dhe zgjodhën anëtarët e Bërthamës. Procesi i votimit vazhdon. Pas pak do behet publike lista e Bërthamës.
Votimi për Bërthamën e LIBRA  14.01.2018, Tiranë. Kandidatë Meshkuj Adriano Kadriu Arben Ismaili Astrit Hysi Bjorn Xhokaxhiu Bujar Kapllani Daniel Shahollari Edi Grabocka Endri Tafani Enkel Tasho Flamur Bala Gjergji Prifti Meridian Ramcaj Rezart Kthupi Tomi Kallanxhi Xhuljano Selami Votimi për Bërthamën e LIBRA  14.01.2018, Tiranë. Kandidate Femra Alda Frrokaj Bleona Hoxha Bora Xhanija Erida Kabashi Flogerta Beshiraj Irena Buxhuku Juljana Mëlyshi Laureta Alikaj Lumturi Cela Matilda Beqiri Matilda Terpollari Mimoza Deliu Rinela Prifti Tea Rada Zhaneta Bendo
Duke patur parasysh situaten ne Libra pas ngjarjeve qe kane ndodhur ne periudhen paszgjedhore, si dhe problematikat emergjente qe i kane dale Libres dhe qe kercenojne funksionimin e saj normal, mbeshtetur ne nenin 8, 14/b dhe 20/3 te Organizates Politike "Lista e barabarte" (Libra) Kryetari i saj me date 10 Janar 2018 vendosi: - Te therrase mbledhjen jashtezakonshme te Forumit per ne daten 11 Janar 2018, Ora 18:30 te Hotel "Monark", duke i parashtruar per diskutim dhe vendimarrje ceshtjet me rend dite si me poshte: 1. Rishikimin e disa dispozitave statutore sipas rezultateve te dala nga Grupi i punes i krijuar nga Berthama ne korrik 2017 ( me ndryshime ) 2. Riorganizimin e strukturave te partise. Pas raportimit te Kryetarit mbi situaten dhe problematikave te hasura dhe te paraqitura nga Grupi i punes per Statutin ekzistues dhe propozimet e ndryshimeve ne te nga antaret e mbetur te berthames ne kushtet aktuale u konstatuan dhe u admnistruan doreheqjet e 18 anetareve nga 31 te tille qe parashikon Statuti. Ndodhur ne keto kushte, nisur dhe nga fakti se nuk mundesohet zevendesimi i ketyre anatereve sic eshte vepruar me pare per shkak se nuk ka kandidate te mjaftueshem te renditur ne listat e votuara nga Forumi ne zgjedhjet e meparshme, si dhe nuk sigurohet me as dhe barazia gjinore parashikuar nga neni 11 i Statutit, duke çuar ne nje deligjitimim te Berthames, atehere u vendos qe ne te njejten dite me votimin e ndryshimeve statutore ne kuadrin e riorganizimit te strukturave te Partise te zgjidhet edhe Berthama e re nga Forumi qe eshte organi me i larte i Partise ashtu sic parashikohet ne Statut. Mbi kete rend dite pasi Forumi u mblodh me date 11 Janar 2018, u konstatua se mungon kuorumi i nevojshem per vendimarrjen perkatese sipas nenit 8 per kete rend dite. Ne keto kushte ne baze te paragrafit te fundit te Nenit 8 te Statutit thirret mbledhja vijuese e Forumit perseri me date 14 Janar 2018, Ora 11:00 ne Hotel "Monark" ne Tirane per te miratuar propozimet e rendit te dites.