Deklarata dhe Njoftime

Deklaratë

Komisioni i Garancive Statutore, në përfundim të procesit të votimit brenda LIBRA-s, për Kryetar dhe anëtarë të Bërthamës shpall rezultatet e votimit.

Për herë të parë në Shqipëri është aplikuar një sistem votimi tërësisht elektronik, i garantuar, i fshehtë, i drejtpërdrejtë dhe demokratik me standardet më të larta. LIBRA kreu zgjedhjet e para për organet drejtuese, zgjedhje të cilat rezultuan demokratike dhe një shprehje e lirë e vullnetit të anëtarëve të LIBRA.

Nga votimi kanë rezultuar:

Në përputhje me Statutin LIBRA nga kandidatët për Kryetar rezulton fitues kanidati që ka marrë më shumë vota.

Në përputhje me Statutin neni 11, i cili parashikon kriterin e barazisë gjinore në anëtarët fitues të Bërthamës, rezultojnë fitues 15 femra që kanë marrë më shumë vota dhe 15 meshkuj që kanë marrë më shumë vota.

 

Bashkangjitur linku https://vote.electionrunner.com/election/JpJpK/results i rezultateve të votimit.