Deklarata dhe Njoftime

Duke patur parasysh situaten ne Libra pas ngjarjeve qe kane ndodhur ne periudhen paszgjedhore, si dhe problematikat emergjente qe i kane dale Libres dhe qe kercenojne funksionimin e saj normal, mbeshtetur ne nenin 8, 14/b dhe 20/3 te Organizates Politike "Lista e barabarte" (Libra) Kryetari i saj me date 10 Janar 2018 vendosi: - Te therrase mbledhjen jashtezakonshme te Forumit per ne daten 11 Janar 2018, Ora 18:30 te Hotel "Monark", duke i parashtruar per diskutim dhe vendimarrje ceshtjet me rend dite si me poshte: 1. Rishikimin e disa dispozitave statutore sipas rezultateve te dala nga Grupi i punes i krijuar nga Berthama ne korrik 2017 ( me ndryshime ) 2. Riorganizimin e strukturave te partise. Pas raportimit te Kryetarit mbi situaten dhe problematikave te hasura dhe te paraqitura nga Grupi i punes per Statutin ekzistues dhe propozimet e ndryshimeve ne te nga antaret e mbetur te berthames ne kushtet aktuale u konstatuan dhe u admnistruan doreheqjet e 18 anetareve nga 31 te tille qe parashikon Statuti. Ndodhur ne keto kushte, nisur dhe nga fakti se nuk mundesohet zevendesimi i ketyre anatereve sic eshte vepruar me pare per shkak se nuk ka kandidate te mjaftueshem te renditur ne listat e votuara nga Forumi ne zgjedhjet e meparshme, si dhe nuk sigurohet me as dhe barazia gjinore parashikuar nga neni 11 i Statutit, duke çuar ne nje deligjitimim te Berthames, atehere u vendos qe ne te njejten dite me votimin e ndryshimeve statutore ne kuadrin e riorganizimit te strukturave te Partise te zgjidhet edhe Berthama e re nga Forumi qe eshte organi me i larte i Partise ashtu sic parashikohet ne Statut. Mbi kete rend dite pasi Forumi u mblodh me date 11 Janar 2018, u konstatua se mungon kuorumi i nevojshem per vendimarrjen perkatese sipas nenit 8 per kete rend dite. Ne keto kushte ne baze te paragrafit te fundit te Nenit 8 te Statutit thirret mbledhja vijuese e Forumit perseri me date 14 Janar 2018, Ora 11:00 ne Hotel "Monark" ne Tirane per te miratuar propozimet e rendit te dites.
MIRATOHET STATUTI DHE BERTHAMA LIBRA. Siç ishit njoftuar prej ditësh, sot u mbajt mbledhja e Forumit Libra në Tiranë. Anëtarët e Forumit votuan ndryshimet e propozuara te Statutit si dhe zgjodhën anëtarët e Bërthamës. Procesi i votimit vazhdon. Pas pak do behet publike lista e Bërthamës.
KQZ: Lista e Barabartë e vetmja parti kryesore me financat në përputhje me ligjin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), pas shqyrtimit të dokumenteve ligjore në lidhje me pasqyrimin e financave të partive politike, ka vendosur (më 12 dhjetor 2017) të gjobisë disa parti politike. Ajo që vihet re nga vendimi i KQZ-së është se në listën e partive politike të gjobitura për parregullsi ligjore në financat e tyre janë 4 nga 5 partitë e para në Shqipëri, të cilat morën numrin më të madh të votave në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit 2017. E vetmja nga partitë kryesore që nuk u gjobit ishte Lista e Barabartë (LIBRA). Ky është një tregues i qartë i zotimit të LIBRA-s për të pasur transparencë të plotë, në përputhje me ligjin, për sa i përket financimeve të saj. Në filozofinë e LIBRA-s, transparenca është një nga kolonat kryesore të funksionimit të saj. Kryetari i LIBRA-s, Ben Blushi, ka theksuar publikisht nevojën për transparencë në financimin e partive politike shqiptare. Vendimi i KQZ-së konfirmon më tej se LIBRA është një shembull për t’u ndjekur nga të gjitha forcat politike për sa i përket rregullsisë në përputhje me ligjin për financimet e saj Në raportin e KQZ thuhet se Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet (PDIU) dhe Partia Sfida për Shqipërinë (SFIDA) duke qenë se nuk ka depozituar raportin financiar për fushatën zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin 2017, kanë refuzuar për të bërë transparent burimet e financimit. Për këtë arsye, KQZ i ka gjobitur këto forca politike me 2 milionë lekë gjobë. Gjithashtu KQZ bën të ditur se shqyrtimi i raporteve të auditimit, raporteve të monitorimit, dhe raportit financiar të Partisë Demokratike (PD), Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI), Partisë Socialiste (PS), Partisë Socialdemokrate (PSD), Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë (ADK) ka mospërputhje të dhënash në lidhje me shpenzimet e kryera nga këto parti. Për këtë arsye, KQZ i ka gjobitur këto forca politike me 1 milionë lekë gjobë.