Deklarata dhe Njoftime

LIBRA ka hapur fushatën për zgjedhjet e brendshme.
 
Zgjedhjet do të zhvillohen me datat 11 dhe 12 Shkurt.

Vendim i Bërthamës

Në mbledhjen e saj të datës 24 Janar, Bërthama e LIBRAs vendosi:

Organizimi, drejtimi i procesit të votimit dhe shpallja e rezultatit të votimeve për zgjedhjen e Kryetarit të Partisë dhe të Bërthamës në zgjedhjet e brendshme  të datës 11 Shkurt 2017 është objekt i veprimtarisë së Komisionit të Garancive. Zgjedhjet organizohen në respektim të parashikimeve Statutore dhe sipas kësaj Rregulloreje.

Nga Matilda Terpollari
Partia Demokratike publikoi dje kopjen më të fundit që ajo po i bën gjithmonë e më shpesh