Silva Loka

Varfëria mund të perceptohet në shumë këndvështrime e, si e tillë, mund të gjykohet në disa aspekte  qё  prekin  mënyrën se si ajo ndikon në mbijetesën dhe cilësinë e jetës së njeriut. Por ka vetëm një mënyrë për ta perceptuar varfërinë për se si ajo ndikon mbi zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve: VARFËRIA është një kërcënim real i  jetës së fëmijëve, VARFËRIA është forma më e rëndë e dhunës ndaj fëmijëve, VARFËRIA e fëmijëve është hipoteka që garanton trashëgimin e statusit ‘I VARFËR’ nga njëri brez tek tjetri.

Albani ёshtё 24 vjec dhe studion shkenca politike nё Fakultetin e Shkencave Sociale nё Tiranё. Deri kёtu, mund tё ishte njё i ri cfarёdo.

Vetёm se Albani ёshtё i verbёr qё nga lindja.

Është vërtët e pafalshme  që një drejtues institucioni që xhiron paratë e shendetsisë në atë zonë, të zgjidhet me militantizëm dhe të hiqet me militantizëm.