Të dashur LIBRA,

Duke ju falenderuar për mbështetjen, duam t’ju informojmë se në vetëm tre javë kemi arritur të bëhemi afërsisht 4000 anëtarë të rregjistruar online, përmes faqes sonë libra.al, si dhe mijëra të tjerë të anëtarësuar me formularët tanë në letër, të cilët mund t’i shpërndajë edhe secili prej jush.

Silva Loka

Varfëria mund të perceptohet në shumë këndvështrime e, si e tillë, mund të gjykohet në disa aspekte  qё  prekin  mënyrën se si ajo ndikon në mbijetesën dhe cilësinë e jetës së njeriut. Por ka vetëm një mënyrë për ta perceptuar varfërinë për se si ajo ndikon mbi zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve: VARFËRIA është një kërcënim real i  jetës së fëmijëve, VARFËRIA është forma më e rëndë e dhunës ndaj fëmijëve, VARFËRIA e fëmijëve është hipoteka që garanton trashëgimin e statusit ‘I VARFËR’ nga njëri brez tek tjetri.

Albani ёshtё 24 vjec dhe studion shkenca politike nё Fakultetin e Shkencave Sociale nё Tiranё. Deri kёtu, mund tё ishte njё i ri cfarёdo.

Vetёm se Albani ёshtё i verbёr qё nga lindja.