Blog

Nga Ardi Stefa

Në kohën kur Shekspiri shkruante tragjeditë e tij të famshme, në Angli trupat teatrore nuk kishin femra aktore, por aktorë meshkuj që luanin rolin e femrave. Ndoshta kjo nuk ka edhe aq shumë rëndësi sa ç’ka fakti që do të përmend më poshtë. Gjatë kohës që Sheksipri kishte shkruar dhe po bënte provat për vënien në skenë të tragjedisë së tij, ndoshta më të famshme, “Romeo e Julieta”, aktorët, (edhe ata që luanin rolin e femrave në tragjedi), i ndalonin rrugës e i pyesnin se për çfarë bënte fjalë vepra, në të cilën merrnin pjesë…

Vlerat bazë të LIBRA-s

1. Liria

Anëtarët dhe përfaqësuesit gëzojnë të drejtën për të shprehur lirisht mendimin e tyre, por, pa cënuar moralin, integritetin, personalitetin, dinjitetin e njëri-tjetrit dhe të çdo qytetari. 

nga Ardiana Çapi

Na ishte njёherё Blushi…dhe pastaj, u bё Libra.

Ky ёshtё varianti i pёrrallёs Rama pёr tё pёrqeshur njё kundёrshtar, sipas tij,”dembel”e qё, siҫ pritej, do lodhej shpejt nga opozicioni. 

Përfaqësuesit e LIBRA-s duhet të karakterizohen nga standardet më të larta të integritetit moral dhe ligjor. 

Kandidatët e propozuar për t'u zgjedhur në organet drejtuese, për të përfaqësuar apo për t’u emëruar në funksione politike duhet të plotësojnë këto kushte: