Ekonomi

Kur në kulturat perëndimore përmendet plani i kursimit dhe sidomos kur flitet për plane pensioni, jo vetëm shteti por edhe vetë kompanitë private përpiqen të nxisin punonjësit e tyre që të marrin në konsideratë opsionet e ndryshme, kjo që në moshë relativisht të re. Nuk bëhet fjalë thjesht për sigurime shoqërore, po për plane të mirëfillta kursimi, afatgjata, me një strukturë të specifikuar shumë qartë.

Kristina Murati

Që po rrezikohen gati 30.000 të punësuar në sektorin e Call Center në Shqipëri është fakt. 

Ilir Sinanaj

Rreth 33% e ekonomisë shqiptare, apo 1/3, përllogaritet të jetë e paligjshme apo siç thuhet ndryshe informale. Shifra alarmante bëhet e ditur nga Progres-Raporti i BE-së për Shqipërinë i vitit 2016.

Dhënia me konçesion për ndërtimin e  incineratorët në Elbasan e Fier nuk është gjë tjetër veçse një aferë korruptive e cila rëndon xhepat e qytetarëve.

Pavarësisht se me administratorë të ndryshëm, si Albtek Energy ( konçesionari i Elbasanit) ashtu edhe Integrated technology Waste treatement Fier (fituesi i tenderit të Fierit) sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit kanë të njëjtën adresë – Sky Tower, kati 13. Edhe adresa dytesore e rregjistruar në QKB është e njëjtë ( Elbasan, nënstacioni elektrik). 

Pyetja e Libra është: a thua kjo të jetë vetëm një rastësi?