Ekonomi

Ilir Sinanaj

Analiza e thelluar e një raporti siç është ai i “Doing Business 2017” i Bankës Botërore nxjerr në pah pikët e forta dhe të dobëta të mjedisit të biznesit të një vendi të caktuar.

Ilir Sinanaj

Rreth 33% e ekonomisë shqiptare, apo 1/3, përllogaritet të jetë e paligjshme apo siç thuhet ndryshe informale. Shifra alarmante bëhet e ditur nga Progres-Raporti i BE-së për Shqipërinë i vitit 2016.

Kur në kulturat perëndimore përmendet plani i kursimit dhe sidomos kur flitet për plane pensioni, jo vetëm shteti por edhe vetë kompanitë private përpiqen të nxisin punonjësit e tyre që të marrin në konsideratë opsionet e ndryshme, kjo që në moshë relativisht të re. Nuk bëhet fjalë thjesht për sigurime shoqërore, po për plane të mirëfillta kursimi, afatgjata, me një strukturë të specifikuar shumë qartë.

Kristina Murati

Që po rrezikohen gati 30.000 të punësuar në sektorin e Call Center në Shqipëri është fakt.