Editoriale

Letër e hapur për të gjithë anëtarët e LIBRA-s dhe çdo qytetar shqiptar – nënshkruar Ilir Sinanaj

Minimumi jetik, beteja e LIBRA-s që do të zhbllokojë fuqitë prodhuese e krijuese ekonomike

Ilir Sinanaj

Ironia e Fuqise se Kontekstit - nga Sofokli Cakalli

Rilindja Urbane si simbol i teorise se “Dritareve te Thyera” (Broken Windows theory) por jashte kontekstit, dhe shkeputja me realitetin e Majmuneve shqiptare.