LIBRA ka si gurë themeli promovimin e lirisë, barazisë dhe dijes në shoqërinë shqiptare. Për të përmbushur misionin tonë, çdo anëtar i LIBRAs zotohet se do të punojë e ushtrojë veprimtarinë politike me ndershmëri, përgjegjshmëri, integritet të lartë moral, profesionalizëm, drejtësi dhe respekt.