Deklarata dhe Njoftime

LIBRA ka si gurë themeli promovimin e lirisë, barazisë dhe dijes në shoqërinë shqiptare. Për të përmbushur misionin tonë, çdo anëtar i LIBRAs zotohet se do të punojë e ushtrojë veprimtarinë politike me ndershmëri, përgjegjshmëri, integritet të lartë moral, profesionalizëm, drejtësi dhe respekt.

Te nderuar deputete

Zonja dhe zoterinj,

Shqiperia eshte ne nje moment te veshtire. 

APROVIMIN NGA GJYKATA E TIRANES. JEMI NJË ORGANIZATË LEGALE !

LIBRA është një organizatë politike tashmë e njohur nga ligji shqiptar. 

Gjykata e Tiranës ka njohur nëpërmjet vendimit të saj, LIBRA-n si parti politike, për të cilën deri tani kanë firmosur 5341 anëtarë, pavarësisht se si kufi regjistrimi i një subjekti politik duhen 3000 anëtarë.